osebna izkaznica o boleznih terapije in nasveti forum zgodbe staršev galerija igralni kotiček donatorji
 

otroci
s cerebralno paralizo

otroci
s primanjkljaji učenja
na posameznih področjih

otroci
z motnjami vedenja
in osebnosti

otroci
z ledvično okvaro

otroci
z alergijami

otroci
s prirojeno boleznijo srca

astmatični otroci

OTROCI S PRIMANJKLJAJI UČENJA NA POSAMEZNIH PODROČJIH

Otroci s primanjkljaji na določenih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo,, z razvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. Prim.na pos.pod. učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje.
Otrok je lahko prepoznan kot otrok s pna ppu le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela, oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki mu jih je šola nudila v skladu s tretjim odstavkom 12. in 24.člena zakona o osnovni šoli tako, da otrok kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel minimalnega standarda znanja.

  • otroci s splošnimi učnimi težavami : imajo težave pri vseh predmetih
  • otroci s specifičnimi učnimi težavami: imajo manjše ali večje težave pri posameznih predmetih ali samo na posameznem področju učenja ( branje, pisanje, računanje, govor, jezikovno izražanje, presojanje, poslušanje ).

Vir: MAMA 647, OKTOBER 02, STR. 20

 

 

Humanitarno društvo Taja, Gorenje Medvedje selo 2, 8210 Trebnje
Izdelava in vzdrževanje: Tatjana Urbič s.p., Obrtniška ulica 13, 8210 Trebnje