osebna izkaznica o boleznih terapije in nasveti forum zgodbe staršev galerija igralni kotiček donatorji
 

podatki društva

dejavnost društva

statut društva

zemljevid

sodelavci

Statusna opredelitev društva:

Humanitarno društvo Taja deluje kot organizacija za samopomoč otrokom s posebnimi potrebami, pomoč in svetovanje njihovim staršem, sorodnikom ter zdravstvenim in pedagoškim delavcem. V društvo se lahko včlanijo otroci z naslednjimi posebnimi potrebami:

 • otroci s poškodbami možganov
 • otroci s cerebralno paralizo
 • otroci s primanjkljaji učenja na posameznih področjih
 • otroci z motnjami vedenja in osebnosti
 • otroci z ledvično okvaro
 • otroci z alergijami
 • otroci s prirojeno boleznijo srca in
 • astmatični otroci.

 

Našim članom društva Taja nudimo naslednje terapije:

 • refleksna terapija - refleksologija

Vodi in opravlja jo ga. Silva Borštnar. Opravlja jo na vseh otrocih članih društva in hkrati uči starše osnovnih prijemov, ki jih lahko izvajajo z otrokom tudi v domačem okolju. S pomočjo refleksne masaže stopal ali dlani, terapevtka ali starši pri otroku lajšajo bolečine, telesne težave in pomagajo, da se otrok sprosti. Terapevtka masažo prilagodi glede na težave in posebnosti posameznega otroka.

 • prilagojena telovadba

  Izvaja jo dipl. fizioterapevtka Sabina Blatnik. Vaje in gibanje prilagodi glede na potrebe in sposobnosti posameznega otroka. Telovadba se izvaja skupinsko in individualno.

Terapevtka pripravi in izvaja naloge in vaje, da doseže naslednje cilje pri otrocih:

sproščanje in uravnavanje mišične, razumevanje osnovnih navodil, orientacija telesa, izboljšanje koordinacije, izboljšanje ravnotežja vidna motorična kontrola in prostorska orientacija, razvija mišice trupa in nog, napetost in sproščanje, taktilno občutenje, krepi dihalne organe, razvijanje psiho socialnega razvoja (socializacije) ob skupinski, doživljati ugodje uspeha in neuspeha, pri opazovanju motorično sposobnejših otrok lažje osvajati nove motorične naloge, graditi na samozavesti, upoštevati odnose pri skupinskih aktivnostih.

Med terapijo se terapevtka potrudi, da vzpostavi prijetno vzdušje, zagotavlja vedno nove gibalne vzorce, med vajami ne poudarja otrokove slabosti, vendar pohvali že vsak najmanjši uspeh. Otroku ponudi dovolj časa in prostora za pridobivanje in utrjevanje gibalnih vzorcev.

Terapije se izvajajo v prostorih fizioterapije v zdravstvenem domu Trebnje.

Namen delovanja društva:

Organizacija želi predvsem izboljšati kakovost življenja otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev. Z organiziranimi predavanji in srečanji, kjer si družine s podobnimi problemi medsebojno pomagajo, se otroci lahko družijo med seboj enakimi in tako pridobivajo na samozavesti, skupaj pa se tudi veselijo doseženih uspehov.

Kot humanitarno društvo za pomoč in samopomoč je organizacija namenjena skupnemu reševanju psihosocialnih težav članov in nečlanov – otrok s posebnimi potrebami, kot so našteti v statutu društva.

V društvu se izvajajo naslednje dejavnosti:

 • medsebojna pomoč in samopomoč- pomoč na strokovnem in finančnem področju
 • organiziranje, vodenje in vzdrževanje terapevtske skupine za refleksno masažo, kjer se izvaja terapijo refleksne masaže in hkrati pouči oz.usposobi starše, da z otroci lahko izvajajo masažo sami tudi doma.
 • organiziranje in strokovno vodenje prilagojene telovadbe, kjer otroci pridobivajo izkušnje na področju motorike, orientacije…
 • svetovanje staršem in sorodnikom otrok s posebnimi potrebami in strokovnim delavcem, ki delajo z otroci s posebnim potrebami:
  1. strokovno svetovanje na področju fizioterapije, gibanja, motorike, koordinacije … dipl. fizioterapevtka Sabina Blatnik
  2. strokovno svetovanje na področju refleksne terapije izvaja ga. Silva Borštnar.

 

Suzana Vencelj, predsednica društva in mama otroka s posebnimi potrebami -Bila sem tudi na izobraževanju v Italiji, na ameriškem inštitutu »The Institutes for the Achievement of human Potential« na temo »Kaj delati z otrokom z možgansko poškodbo«.

izvajanje programa skupinskih srečanj članov in nečlanov društva, kjer se skuša predvsem izboljšati kakovost življenja oseb, ki imajo ali pa so imele psihosocialne težave, pridobivanje prostovoljcev za pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem.

Terapije se izvajajo v Zdravstvenem domu Trebnje.

S posebno prilagojeno telovadbo in refleksno masažo, ki se izvaja v prostorih za fizioterapijo v Zdravstvenem domu Trebnje, se uresničuje potreba po aktivnosti in druženju otrok. Otroci s posebnimi potrebami v društvu so različno gibalno omejeni, imajo okrnjene ravnotežne reakcije, poslabšane grafomotorične spretnosti, težave z dihanjem, srcem.... Zato s srečanji poskrbimo, da so otroci pod strokovnim nadzorom gibalno aktivni in si s tem krepijo mišice, pridobivajo boljši občutek za ravnotežje in koordinacijo. V skupini med seboj enakih se otroci počutijo sprejete, bolj varne in pomembne. Dosežkov posameznika se veselijo v skupini in si tako krepijo tudi socializacijske spretnosti.
Z zbiranjem sredstev za nakup terapevtskih pripomočkov (terapevtska žoga, blazina, ravnotežna deska, prilagojena miza in stol, zasebne terapije ...) za otroke s posebnimi potrebami pomagamo socialno ogroženim družinam, ki si jih sami ne morejo privoščiti, saj so že sami življenjski stroški ob takem otroku močno povečani.

Staršem otrok nudimo finančno pomoč pri izobraževalnih programih za pomoč njihovim otrokom in pri nakupu terapevtskih pripomočkov.

Poskrbimo tudi za razvedrilo otrok in staršev članov društva Taja: organiziramo obisk Dedka Mraza in obdarovanje otrok s posebnimi potrebami. Dedek Mraz . mislim, da je to zanje prav poseben dogodek. Naši otroci veliko časa preživijo na raznih terapijah in v bolnišnicah, zato zares potrebujejo tudi razvedrilo in sprostitev.

 

 

Humanitarno društvo Taja, Gorenje Medvedje selo 2, 8210 Trebnje
Izdelava in vzdrževanje: Tatjana Urbič s.p., Obrtniška ulica 13, 8210 Trebnje